Deposition

Varför ska jag betala deposition? 

Deposition tas ut till i princip alla våra semesterhus i Danmark. Depositionen ska täcka eventuella förbrukningskostnader för hus där de inte är inklusive. Den finns även till som säkerhet för husägaren om det skulle uppstå några eventuella skador på semesterhuset under vistelsen.

Depositionen betalas utöver själva hyresbeloppet och storleken på beloppet beror som regel på husets storlek och faciliteter t.ex. pool och/eller bastu. 

Hur och när får jag min deposition tillbaka?

Till danska hus, sker avräkningen i Danmark cirka 3 veckor efter avresedagen. Utanför Danmark betalas depositionen kontant vid ankomst till husägaren i lokal valuta och man får tillbaka den på avresedagen (eventuella avvikelser kan existera då beloppet eftersändes).