Integritetsmeddelande

Datum: Augusti 2023

Viktiga förändringar: Vi har gjort det tydligare att förstå vilka typer av data vi använder för varje ändamål som vi behandlar personuppgifter för.

Gäster – om du har gjort en bokning eller en förfrågan eller besökt vår webbplats

1. Om detta integritetsmeddelande och vilka vi är

Detta integritetsmeddelande innehåller information om hur Awaze-koncernen, som du hittar mer information om här https://www.awaze.com/, behandlar dina personuppgifter när du gör en bokning eller bokningsförfrågan via oss, besöker vår webbplats, kontaktar oss eller använder våra tjänster, inklusive vårt wifi. Personuppgiftsansvarig är:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd om du gör, eller frågar om att göra, en bokning för en semesterfastighet i Storbritannien, besöker våra webbplatser baserade i Storbritannien eller använder våra tjänster baserade i Storbritannien. Awaze Vacation Rentals Ltd kan kontaktas angående dataskyddsfrågor via e-post till datachanges@awaze.co.uk
 • Awaze A/S om du gör, eller frågar om att göra, en bokning för en semesterfastighet i Europa (exklusive Storbritannien), besöker våra Europabaserade (exklusive Storbritannien) webbplatser eller använder våra Europabaserade (exklusive Storbritannien) tjänster. Awaze A/S  kan kontaktas om dataskyddsfrågor via e-post på datainformation@awaze.com

Vi ser kontinuerligt över vårt integritetsmeddelande och publicerar eventuella uppdateringar på vår webbsida. Vi kommer att kontakta dig för att informera dig om eventuella betydande förändringar.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi kommer bara att behandla personuppgifter om dig när vi behöver det och detta kan inkludera följande:

 • Personuppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och hemadress), ditt kund-ID och ditt användarnamn och lösenord.
 • Uppgifter om betalningar såsom betalningar som gjorts till och från dig och uppgifter om delbetalningskort eller IBAN-nummer.
 • Bokningsuppgifter såsom boenden och tjänster som bokats via oss, bokningsreferenser och resedatum.
 • Identifieringsuppgifter såsom passuppgifter eller personnummer om detta krävs för din bokning, till exempel om du har bokat ett boende på en plats där vi är skyldiga att samla in denna information enligt lokala turistlagar.
 • Kontakthistorik såsom e-postmeddelanden, brev, livechattar, samtalsinspelningar och meddelanden på sociala medier till och från dig.
 • Användningsuppgifter såsom IP-adress, enhetstyp, hur du använder eller interagerar med vår webbplats, e-postmeddelanden, innehåll eller annonser (till exempel besökta sidor, klickade länkar och visade boenden). Mer information om detta finns i vår cookiepolicy (en länk finns längst ned på den här sidan).

Vi samlar vanligtvis inte in särskilda kategorier av personuppgifter, men ibland kan detta krävas för att tillhandahålla våra tjänster till dig, till exempel när du ger oss hälsoinformation, inklusive eventuella svårigheter med rörlighet, för att vi ska kunna säkerställa att dina krav kan uppfyllas. Detta kan också vara nödvändigt för försäkringsändamål eller juridiska ändamål, till exempel om du råkar ut för en olycka på ett boende som du har bokat via oss och medicinska uppgifter krävs som en del av ersättningsanspråket.

Tillhandahållandet av vissa personuppgifter är ett rättsligt eller avtalsenligt krav, och om du inte tillhandahåller dem kanske vi inte kan ingå eller fullgöra avtalet med dig, och kan därför annullera din bokning. Vi kommer att informera dig om detta är fallet, och vi kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig.

Vi samlar i allmänhet in personuppgifter direkt från dig, men vi kan också få dina uppgifter från tredje part. Till exempel:

 • Om du bokar via en av våra bokningspartners
 • Andra gäster i ditt sällskap
 • Om du deltar i en tävling som rör oss via en tredje part

Om du lämnar information om andra personer när du gör en bokning gäller detta integritetsmeddelande för alla personuppgifter som du har lämnat om dem och du bör göra dem uppmärksamma på detta integritetsmeddelande.

Vi kan använda dina personuppgifter för något av de ändamål som anges nedan, beroende på hur du interagerar med oss.

Syftet med behandlingen

Personuppgifter som används

Rättslig grund för behandlingen

För att vi ska kunna slutföra och hantera din bokning eller relaterade researrangemang, inklusive att ta emot betalning och göra återbetalningar.

Personuppgifter, betalningsuppgifter, identifieringsuppgifter

Avtal

Samtycke

För att hantera ditt online-konto hos oss.

Personuppgifter

Samtycke

Berättigat intresse av att tillhandahålla god kundservice

Föra register över alla finansiella transaktioner med dig.

Betalningsuppgifter

Rättslig förpliktelse

Be dig lämna ett omdöme om våra tjänster.

Personuppgifter, bokningsuppgifter

Berättigat intresse av att få information om upplevelsen av vår verksamhet och förbättra våra tjänster

Skicka servicemeddelanden, inklusive bokningsuppdateringar och ändringar av våra villkor.

Personuppgifter

Avtal

Berättigat intresse av att hålla våra kunder uppdaterade

Hantera ditt deltagande i kampanjer, erbjudanden eller tävlingar som du väljer att delta i.

Personuppgifter

Samtycke

Tillhandahålla uppgifter eller information som du kan ha begärt.

Personuppgifter

Samtycke

Tillhandahålla och förbättra vår kundservice och support, inklusive kvalitetskontroll och utbildning.

Personuppgifter, bokningsuppgifter, kontakthistorik

Berättigat intresse av att förbättra vår service, personalutbildning, registrering och problemlösning.

För att anpassa våra tjänster till dig kan vi till exempel, där det är tillåtet, identifiera dig när du besöker vår webbplats så att vi kan komma ihåg dina preferenser och tidigare åtgärder, till exempel boenden som du tittade på på vår webbplats.

Användningsuppgifter

Samtycke

Berättigade intressen av att tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen

Övervaka vår webbplats, inklusive dess prestanda och säkerhet och, där så är tillåtet, analysera beteendet hos besökare på vår webbplats så att vi kan skydda och förbättra vår webbplats.

Användningsuppgifter

Samtycke

Berättigat intresse av att upprätthålla integriteten och säkerheten på vår webbplats och tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen

För att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Förutom att skicka vårt nyhetsbrev använder vi också boknings- och användningsuppgifter för att skicka personliga annonser och visa dessa på webbplatser och sociala medier för dig eller liknande målgrupper. Som en del av detta tillhandahåller vi hashad information till tredjepartsreklampartners som Facebook och Google.

Personuppgifter, bokningsuppgifter, användningsuppgifter

Samtycke

Berättigade intressen av att ta reda på vilka tjänster du skulle kunna vara intresserad av och berätta för dig om dem

För att lämna dina kontaktuppgifter till en tredje part för att ge dig akut hjälp i händelse av en resekris eller annan oförutsedd reseincident.

Personuppgifter

Berättigat intresse av att skydda vår verksamhet och våra kunder

För analys och produktförbättring. Detta inkluderar testning, hantering av säkerhetsproblem eller tekniska problem, dataanalys, statistik, förbättring av vår webbplats och kommunikation samt utveckling av nya produkter och tjänster. Vi använder anonymiserade uppgifter för att göra detta när det är möjligt, men kan ibland behöva använda personuppgifter – om du till exempel har ett tekniskt problem med vår webbplats kan vi behöva använda information om din enhet.

Alla data

Berättigade intressen av att utvärdera vårt utbud av tjänster och förbättra vår verksamhet

För rättsliga ändamål. Detta inkluderar hantering av rättsliga anspråk, säkerställande av efterlevnad av våra bokningsvillkor och andra avtal, efterlevnad av myndighetsrådgivning, lagstadgade krav och rättsliga skyldigheter samt upptäckt, förebyggande och rapportering av brott.

Alla data

Rättslig förpliktelse

Berättigat intresse av att skydda vår verksamhet och bistå brottsbekämpande myndigheter och statliga organ

 

Om särskilda kategorier av personuppgifter krävs för något av ovanstående ändamål använder vi dessa om vi har ditt uttryckliga samtycke, om du har offentliggjort informationen eller i samband med rättsliga anspråk.

 

3. Delning av dina uppgifter inom Awaze-koncernen

Vi är en del av Awaze-koncernen (som anges på www.awaze.com) och vi använder ibland gemensam teknik och kan dela dina personuppgifter med andra företag i Awaze-koncernen, deras anställda, uppdragstagare och tjänsteleverantörer. Detta påverkar inte de syften vi använder dina personuppgifter för och inkluderar:

 • att hantera din bokning,
 • att tillhandahålla kundservice,
 • att upptäcka, förebygga och rapportera brott,
 • att övervaka vår webbplats, och
 • att bedriva marknadsföringsaktiviteter där så är tillåtet.

Vi delar också anonymiserade uppgifter för analys och produktförbättring. Vi förlitar oss på våra berättigade intressen för att tillhandahålla en bra tjänst, förbättra vår tjänst och skydda vår verksamhet för delning inom Awaze-koncernen. Koncernföretag agerar antingen som vårt personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvariga och vi har ett koncerninternt avtal om datadelning för att säkerställa att uppgifterna är säkra och hanteras i enlighet med gällande lagar.

4. Delning av dina uppgifter utanför Awaze-koncernen

För att effektivt kunna tillhandahålla våra tjänster och driva vår verksamhet kan vi dela dina personuppgifter med:

 • ägare eller ombud för det boende du har bokat, inklusive deras tjänsteleverantörer vid behov, såsom lokalvårdare och nyckelinnehavare (detta kan inkludera ditt telefonnummer, din e-postadress och din hemadress vid behov i samband med bokningen. Detta kan även omfatta identifieringsuppgifter om detta krävs för rättsliga ändamål, till exempel enligt skattelagstiftningen för turism)
 • tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden, som tillhandahåller tjänster inom IT, systemadministration, webbhotell och -support, marknadsföring, kundsupport, lokalvård och underhåll samt kundgranskning
 • specialiserade rådgivare, inklusive banktjänstemän, advokater, granskare, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller tjänster till oss
 • tredjepartsreklampartners
 • våra föredragna försäkringsgivare (om du köper någon av de försäkringar vi erbjuder)
 • kredit-/kontokortföretag
 • betaltjänstleverantörer
 • statliga organ, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter
 • tredjeparter som vi kan behöva samarbeta med för att leverera tjänster eller uppfylla resplaner för din räkning, till exempel resort-anläggningar, semesterparker, förvaltningsbolag, ägarföreningar
 • utomstående boknings- eller distributionsplattformar, resebyråer och bokningspartners
 • tredjeparter som vi kan välja för att sälja, överföra eller slå samman delar av våra tillgångar eller verksamheter till eller med och verksamheter som vi förvärvar eller går samman med
 • tredjeparter som du har givit oss tillstånd att tala med, inklusive medlare

Tredjeparter måste behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När en tredjepart agerar för vår räkning låter vi den inte använda din information för sina egna ändamål och vi säkerställer att den har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

 

5. Internationella överföringar

Vi är ett globalt företag och använder leverantörer över hela världen. Det innebär att vi ibland behöver överföra dina personuppgifter utanför Storbritannien och EU. Vi gör detta endast om vi är övertygade om att det finns lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med och följer dataskyddslagstiftningen i Storbritannien och EU. Vi kommer att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder vidtas:

 • ett beslut om adekvat skyddsnivå, eller
 • godkända avtalsåtgärder samt när så behövs kompletterande åtgärder.

Om du vill ha ytterligare information om den tillämpliga överföringsmekanismen är du välkommen att kontakta oss.

 

6. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt baserat på mängd, beskaffenhet och känslighet för personuppgifterna, den potentiella risken för skada genom obehörigt användande eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, eventuella rättsliga eller regelbaserade krav samt eventuella relevanta branschstandarder eller -riktlinjer. När din information inte längre behövs bortskaffas eller raderas den på ett säkert sätt eller anonymiseras så att den inte längre kan kopplas till dig.

 

7. Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt att göra följande:

 • Begära tillgång till en kopia av de personuppgifter om dig som vi har (allmänt känt som en "begäran om åtkomst för registrerad").
 • Begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi har. Kom ihåg att du kan uppdatera dina kontaktuppgifter via Mitt konto.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem (allmänt känt som "rätten att bli bortglömd").
 • Invända mot att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring eller, under vissa omständigheter, använder dem för berättigade intressen.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att begära att vi begränsar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, till exempel om du ifrågasätter riktigheten i den information om dig som vi har.
 • Begära dataportabilitet, varigenom vi överför de personuppgifter som du har lämnat till oss, antingen direkt till dig eller till en tredje part.
 • Återkalla ditt samtycke när vi stöder oss på ditt samtycke för att behandla din information.

Det är avgiftsfritt att utöva dina rättigheter, om din begäran inte är ogrundad eller överdriven, och om den är det får vi debitera dig en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi kan behöva begära information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och identifiera den information du syftar på.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en månad, men om det är tillåtet kan vi förlänga tidsfristen med två månader och meddela dig om detta.

Du har också rätt att meddela farhågor om vår användning av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten, till exempel Information Commissioner i Storbritannien (https://ico.org.uk) eller Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/), när som helst, men du får gärna kontakta oss i första hand så att vi kan diskutera dina farhågor.

 

 

 

 

Ägare – om du hyr ut, frågar om uthyrning eller har blivit kontaktad av oss om att hyra ut din semesterfastighet genom oss, besökt vår webbplats eller använt vår app

1. Om detta integritetsmeddelande och vilka vi är

Detta integritetsmeddelande ger information om hur Awaze-koncernen, som du hittar information om här https://www.awaze.com/, behandlar dina personuppgifter om du hyr ut, frågar om uthyrning eller har blivit kontaktad av oss om uthyrning av en semesterfastighet, besöker vår webbplats eller använder vår app. Personuppgiftsansvarig är:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd om du hyr ut, frågar om att hyra ut eller har kontaktats av oss om att hyra ut en semesterfastighet i Storbritannien genom oss, besöker våra webbplatser i Storbritannien eller registrerar dig för att använda vår app i Storbritannien. Awaze Vacation Rentals Ltd kan kontaktas angående dataskyddsfrågor via e-post till datachanges@awaze.co.uk
 • Vacation Rental SARL om du hyr ut, frågar om att hyra ut eller har kontaktats av oss om att hyra ut en semesterfastighet i Frankrike genom oss. Vacation Rental SARL kan kontaktas angående dataskyddsfrågor via e-post till datainformation@awaze.com
 • Awaze A/S om du hyr ut, frågar om att hyra ut eller har kontaktats av oss om att hyra ut en semesterfastighet i övriga Europa genom oss, besöker våra Europabaserade (exklusive Storbritannien) webbplatser eller registrerar dig för att använda vår app utanför Storbritannien. Awaze A/S kan kontaktas om dataskyddsfrågor via e-post till datainformation@awaze.com

 

Vi ser kontinuerligt över vårt integritetsmeddelande och publicerar eventuella uppdateringar på vår webbsida. Vi kommer att kontakta dig för att informera dig om eventuella betydande förändringar.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi kommer bara att behandla personuppgifter om dig när vi behöver det och detta kan inkludera följande:

 • Personuppgifter, till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och hemadress), ditt ägar-ID, ditt födelsedatum samt ditt användarnamn och lösenord
 • Ekonomiska uppgifter, till exempel betalningar som gjorts till och från dig, dina bankkontouppgifter och skatteregistreringsnummer där så krävs
 • Uthyrningsuppgifter, till exempel avtalet om att hyra ut din semesterfastighet genom oss, uppgifter om din semesterfastighet och ett licens-/registrerings-/tillståndsnummer eller liknande på platser där detta krävs
 • Kontakthistorik såsom e-postmeddelanden, brev, livechattar, samtalsinspelningar och meddelanden på sociala medier till och från dig
 • Användningsuppgifter, till exempel IP-adress, enhetstyp, enhets-ID, hur du använder eller interagerar med vår webbplats, e-postmeddelanden, innehåll, annonser eller app (till exempel besökta sidor, klickade länkar och visade boenden). Mer information om detta finns i vår cookiepolicy (en länk finns längst ned på den här sidan).

Tillhandahållandet av vissa personuppgifter är ett rättsligt eller avtalsenligt krav, och om du inte tillhandahåller dem kanske vi inte kan ingå eller fullgöra avtalet med dig, och vi kan avbryta våra tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om detta är fallet, och vi kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig.

Vi kan också samla in och behandla kontaktuppgifterna för en tredjepart som du utser, till exempel en fastighetsskötare eller lokalvårdare, som du delar med oss. Om du ger oss sådan information måste du säkerställa att du har informerat tredjeparten om detta integritetsmeddelande.

Vi kommer i allmänhet att inhämta personuppgifter direkt från dig. Vi kan ibland inhämta personuppgifter från en person som du har gått med på hänvisar dig till oss, boendeägaren (till exempel om du är utsedd till fastighetsskötare eller lokalvårdare), allmänt tillgängliga källor och företag som är involverade i att bygga eller sälja semesterfastigheter.

Vi kan använda dina personuppgifter för något av de ändamål som anges nedan, beroende på hur du interagerar med oss.

Syftet med behandlingen

Personuppgifter som används

Rättslig grund för behandlingen

För att vi ska kunna hyra ut ditt semesterboende, inklusive göra betalningar och tillhandahålla relaterade tjänster som att hänvisa dig till en leverantör av badtunnor med ditt samtycke.

Personuppgifter, betalningsuppgifter, uthyrningsuppgifter

Avtal

Samtycke

För att hantera ditt online-konto hos oss.

Personuppgifter, uthyrningsuppgifter, betalningsuppgifter

Samtycke

Berättigat intresse av att tillhandahålla god kundservice

Föra register över alla finansiella transaktioner med dig.

Betalningsuppgifter

Rättslig förpliktelse

Skicka servicemeddelanden, inklusive bokningsuppdateringar och ändringar av våra villkor.

Personuppgifter

Avtal

Berättigat intresse av att hålla våra kunder uppdaterade

För att belöna våra ägare, till exempel genom att skicka en gåva till dig.

Personuppgifter

Berättigade intressen av att upprätthålla en god relation med våra ägare

För att be dig fylla i enkäter om din upplevelse av uthyrningen

Personuppgifter

Berättigade intressen för att få insikter om din upplevelse av uthyrningen och förbättra våra tjänster

Tillhandahålla uppgifter eller information som du kan ha begärt.

Personuppgifter

Samtycke

Tillhandahålla och förbättra vår kundservice och support, inklusive kvalitetskontroll och utbildning.

Personuppgifter, uthyrningsuppgifter, kontakthistorik

Berättigat intresse av att förbättra vår service, personalutbildning, registrering och problemlösning.

För att anpassa våra tjänster till dig kan vi till exempel om det är tillåtet identifiera dig när du besöker vår webbplats eller app så att vi kan komma ihåg dina preferenser och tidigare åtgärder, till exempel språkinställningar.

Användningsuppgifter

Samtycke

Berättigade intressen av att tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen

Övervaka vår webbplats och vår app, inklusive dess prestanda och säkerhet och, där så är tillåtet, analysera beteendet hos besökare på vår webbplats så att vi kan skydda och förbättra vår webbplats och vår app.

Användningsuppgifter

Samtycke

Berättigat intresse av att upprätthålla integriteten och säkerheten på vår webbplats och i vår app och tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen

För att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Förutom att skicka reklammaterial och vårt nyhetsbrev använder vi också uthyrnings- och användningsuppgifter för att skicka personliga annonser och visa dessa på webbplatser och sociala medier för dig eller liknande målgrupper. Som en del av detta tillhandahåller vi hashad information till tredjepartsreklampartners som Facebook och Google.

Personuppgifter, uthyrningsuppgifter, användningsuppgifter

Samtycke

Berättigade intressen av att ta reda på vilka tjänster du skulle kunna vara intresserad av och berätta för dig om dem

För analys och produktförbättring. Detta inkluderar testning, hantering av säkerhetsproblem eller tekniska problem, dataanalys, statistik, förbättring av vår webbplats och app samt utveckling av nya produkter och tjänster. Vi använder anonymiserade uppgifter för att göra detta när det är möjligt, men kan ibland behöva använda personuppgifter – om du till exempel har ett tekniskt problem med vår webbplats kan vi behöva använda information om din enhet.

Alla data

Berättigade intressen av att utvärdera vårt utbud av tjänster och förbättra vår verksamhet

För rättsliga ändamål. Detta inkluderar hantering av rättsliga anspråk, säkerställande av efterlevnad av våra hyresvillkor och andra avtal, efterlevnad av myndighetsrådgivning, lagstadgade krav och rättsliga skyldigheter samt upptäckt, förebyggande och rapportering av brott.

Alla data

Rättslig förpliktelse

Berättigat intresse av att skydda vår verksamhet och bistå brottsbekämpande myndigheter och statliga organ

 

3. Delning av dina uppgifter inom Awaze-koncernen

Vi är en del av Awaze-koncernen (som anges på www.awaze.com) och vi använder ibland gemensam teknik och kan dela dina personuppgifter med andra företag i Awaze-koncernen, deras anställda, uppdragstagare och tjänsteleverantörer. Detta påverkar inte de syften vi använder dina personuppgifter för och inkluderar:

 • för att vi ska kunna hyra ut ditt semesterboende, inklusive att lista din fastighet på olika bokningsplattformar inom Awaze-koncernen,
 • tillhandahålla kundservice,
 • upptäcka, förebygga och rapportera brott,
 • övervaka vår webbplats och app, och
 • att bedriva marknadsföringsaktiviteter där så är tillåtet.

Vi delar också anonymiserade uppgifter för analys och produktförbättring. Vi förlitar oss på våra berättigade intressen för att tillhandahålla en bra tjänst, förbättra vår tjänst och skydda vår verksamhet för delning inom Awaze-koncernen. Koncernföretag agerar antingen som vårt personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvariga och vi har ett koncerninternt avtal om datadelning för att säkerställa att uppgifterna är säkra och hanteras i enlighet med gällande lagar.

4. Delning av dina uppgifter utanför Awaze-koncernen

För att effektivt kunna tillhandahålla våra tjänster och driva vår verksamhet kan vi dela dina personuppgifter med:

 • personer som hyr boende av dig (detta kan inkludera ditt telefonnummer, din e-postadress och din hemadress om det är nödvändigt i samband med bokningen, till exempel om du ansvarar för att lämna över nyckeln eller om en person behöver kontakta dig om sin vistelse eller för att lösa eventuella problem)
 • tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden, som tillhandahåller tjänster IT, systemadministration, webbhotell och support för webbplatser och appar, marknadsföring, kundsupport samt lokalvårds- och underhållstjänster
 • specialiserade rådgivare, inklusive banktjänstemän, advokater, granskare, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller tjänster till oss
 • tredjepartsreklampartners och -resebyråer
 • kredit-/kontokortföretag
 • betaltjänstleverantörer
 • statliga organ, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter
 • tredjeparter som vi kan välja för att sälja, överföra eller slå samman delar av våra tillgångar eller verksamheter till eller med och verksamheter som vi förvärvar eller går samman med
 • tredjeparter som du har givit oss tillstånd att tala med

Tredjeparter måste behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När en tredjepart agerar för vår räkning låter vi den inte använda din information för sina egna ändamål och vi säkerställer att den har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

5. Internationella överföringar

Vi är ett globalt företag och använder leverantörer över hela världen. Det innebär att vi ibland behöver överföra dina personuppgifter utanför Storbritannien och EU. Vi gör detta endast om vi är övertygade om att det finns lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med och följer dataskyddslagstiftningen i Storbritannien och EU. Vi kommer att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder vidtas:

 • ett beslut om adekvat skyddsnivå, eller
 • godkända avtalsåtgärder samt när så behövs kompletterande åtgärder.

Om du vill ha ytterligare information om den tillämpliga överföringsmekanismen är du välkommen att kontakta oss.

6. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt baserat på mängd, beskaffenhet och känslighet för personuppgifterna, den potentiella risken för skada genom obehörigt användande eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, eventuella rättsliga eller regelbaserade krav samt eventuella relevanta branschstandarder eller -riktlinjer. När din information inte längre behövs bortskaffas eller raderas den på ett säkert sätt eller anonymiseras så att den inte längre kan kopplas till dig.

7. Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt att göra följande:

 • Begära tillgång till en kopia av de personuppgifter om dig som vi har (allmänt känt som en "begäran om åtkomst för registrerad").
 • Begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi har. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter via Mitt konto.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem (allmänt känt som "rätten att bli bortglömd").
 • Invända mot att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring eller, under vissa omständigheter, använder dem för berättigade intressen.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att begära att vi begränsar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, till exempel om du ifrågasätter riktigheten i den information om dig som vi har.
 • Begära dataportabilitet, varigenom vi överför de personuppgifter som du har lämnat till oss, antingen direkt till dig eller till en tredje part.
 • Återkalla ditt samtycke när vi stöder oss på ditt samtycke för att behandla din information.

Det är avgiftsfritt att utöva dina rättigheter, om din begäran inte är ogrundad eller överdriven, och om den är det får vi debitera dig en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi kan behöva begära information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och identifiera den information du syftar på.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en månad, men om det är tillåtet kan vi förlänga tidsfristen med två månader och meddela dig om detta.

Du har också rätt att meddela farhågor om vår användning av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten, till exempel Information Commissioner i Storbritannien (https://ico.org.uk) eller Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/), när som helst, men du får gärna kontakta oss i första hand så att vi kan diskutera dina farhågor.